Ford Thunderbird

Ford Thunderbird

Ford Thunderbird är en klassisk cruisingbil som tillverkats under ovanligt lång tid. Ford lanserade modellen 1955 och produktionen pågick i första steget fram till 1997. Detta då med något olika modeller av Thunderbird.

Bara fem år efter att produktionen lagts ner valde man att återuppta den. År 2002 kunder återigen bilar rulla ut från fabrikerna vilket sedan fortsatte fram till 2005. Från 1955 fram till 2005 beräknas det att hela 4,2 miljoner bilar sålts.

Bakgrunden

År 1953 lanserade Chevrolet sin modell Corvette vilket mottogs mycket väl av marknaden. Ford valde att möta detta motstånd genom att designa och utveckla en egen sportbil som skulle vara ett tydligt alternativ mot Corvette.

Snabbt beslutades det att modellen skulle ha en V8. Därmed skulle motorn bli större än Corvette som hade V6. Året före lansering, 1954, provade man hur marknaden skulle ta emot modellen genom att ”smyglansera” den på en mässa i Detroit. Intresset var då mycket stort.

Något namn fanns ännu inte utan detta avgjordes genom en namntävling som vanns av Alden Giberson. Det var han som föreslog Thunderbird. Någon bil fick han däremot inte som pris utan en komplett kostym.

Lansering

När Ford lanserade Thunderbird var det många som höjde på ögonbrynen. Orsaken var att denna sportmodell på ett mycket tydligt sätt skiljde sig mot de personbilar som konsumenterna varit vana att se från Ford. Att Ford ville ta marknadsandelar inom sportbilar var ett faktum. Det gjorde de också med krafttag.

Under de tre första åren på marknaden såldes det 4,5 gånger fler Thunderbirds i jämförelse med Corvette. Några av orsakerna var V8 (starkare motor), manuell växellåda som tillval och en sportig och modern design. Att de skulle säljas i ett stort antal var inte en stor överraskning. Redan innan de hade börjat tillverkats låg beställningar på 4000 st. Med tanke på att det första året såldes 16 000 bilar stod förhandsbokningarna för 25%.

Modernisering och nya modeller

Året efter, 1956, moderniserades Thunderbird något och efterfrågan ökade rejält. Detta år såldes ca 15 000 modeller vilket sedan ökade till drygt 21 000 kommande år.

1957 var sista året som modellen ”Baby Bird” såldes. Under dessa år tillverkades Thunderbird i olika modeller/serier så som C-series, D-series osv. Det var även nu som den smått legendariska D-F Birds tillverkades. En modell som enbart producerades i 14 exemplar.

Fyrsitsig modell togs emot med blandade åsikter

Även om försäljningen gick bra så fortsatte Ford utvecklingen av modellen för att möta behov och efterfrågan på marknaden. Ett steg var att lansera en fyrsitsig modell. Tanken var att det skulle öka kundunderlaget vilket därmed skulle kunna öka försäljningen ytterligare. Men denna modell togs emot med blandade åsikter.

Modellen lanserades 1958 och visserligen ökade försäljningen men kritik kom från de allra största entusiasterna mot att den gamla modellen togs bort från tillverkning. Men Ford hade bestämt sig för att satsa på storlek och styrka.

Modell efter modell utvecklades mot att möta efterfrågan på stora och starka bilar. I slutet av 60-talet kom så fyrdörrarsmodellen. På ett sätt kan man säga att Thunderbird lämnat sina rötter i och med denna utveckling. För i början var den känd som lätt och snabb – något de sista modellerna på 60-talet inte riktigt uppfyllde.

De lätta och snabba modellerna fick däremot sin renässans år 2002. En del entusiaster valde att köpa denna moderna variant av Thunderbird men någon succé som på 50- och 60-talet var det knappast tal om. Det gick bara tre år innan man valde att lägga ner produktionen för gott.